Roczna analiza BHP
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na służbę BHP obowiązek sporządzania,  . . .
Zima w pracy
  Pracownikom wykonującym pracę na dworze w okresie zimowym, czyli od 1 listopada do 31 marca, należy zapewnić odpowiednią odzież chroniącą przed  . . .
Ochrona Przeciwpożarowa
Zapewne każdy z nas kiedyś miał do czynienia z tym zdarzeniem.Pożar bo o nim mowa,powstaje przede wszystkim tam, gdzie ochrona przeciwpożarowa nie jest  . . .