Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów, rodziców i DZIECI

Czy my troskliwi opiekunowie, jesteśmy należycie przygotowani do odpowiedniego reagowania w chwilach maksymalnego stresu, gdy to właśnie dzieci ulegają wypadkom?

To jest zawsze chwila, jedna, ważąca na całym życiu chwila. Nie ma czasu zaglądać do poradników, szukać informacji w internecie. Musisz wcześniej się dowiedzieć, jak pomóc dziecku, gdyby nagle uległo wypadkowi.

Sama teoria nie wystarczy – wypadek z utratą krążenia daje tylko 4 minuty na prawidłowe podjęcie reanimacji. W tym czasie zareagować zdąży wyłącznie ktoś znajdujący się w pobliżu – mama, tata, opiekunka, pracownik szkoły.

Najczęściej, głównie z braku umiejętności, akcji ratunkowej nie rozpoczyna nikt. Zapraszamy na kurs , podczas którego nauczysz się udzielać pierwszej pomocy również dzieciom.

 

Szkolenia z pierwszej pomocy to dla większości osób symboliczny wydatek, który może okazać się najważniejszą z decyzji i najcenniejszą ze wszystkich inwestycji.

Czas trwania: 4-5 h  Grupa wiekowa: od 4 lat

 

 

 

KURSY PODSTAWOWEJ PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI, OPIEKUNÓW, PEDAGOGÓW, RODZICÓW ORAZ DZIECI

 

WARSZTATY EDUKACYJNE

Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią najmłodszych, bowiem kiedy dorosną, nie będą się bały udzielać pierwszej pomocy.

Wspólne warsztaty to Wasz pierwszy, wspólny krok w nauce pierwszej pomocy.

Zdobycie podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy dla dorosłego opiekuna a dla dzieci- zabawa oraz rozwój poczucia obowiązku niesienia pomocy oraz bezcenny czas spędzony razem.

 

Warsztaty podzielone na 3 strefy :

Strefa dziecka

Strefa opiekuna

Strefa wspólnych zajęć

 

Strefa dziecka:

Niebezpieczeństwa w domu

Nauka wybierania numeru 112 na prawdziwym telefonie

Sytuacje, w których trzeba wezwać pogotowie

Wzywanie pogotowia ratunkowego, rozmowa z dyspozytorem

Sytuacje, w których trzeba wezwać pogotowie

Sytuacje, w których NIE trzeba wzywać pogotowia

Sprawdzanie czynności życiowych

Opatrywanie rannego (plastry i bandaże)

Krótkie rysowanie lub kolorowanie, konkurs

Bezpieczeństwo poza domem

Bądź widoczny – jak działa odblask

Istotna rola pasów bezpieczeństwa

Jak zachować się podczas wypadku samochodowego

 

Strefa opiekuna:

Postępowanie na miejscu zdarzenia

Sprawdzanie świadomości

Udrażnianie dróg oddechowych

Sprawdzanie oddechu i oznak krążenia

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i niemowląt – ćwiczenia na fantomach

Zadławienia

Zatrucia

Drgawki, atak padaczki

Wzywanie ratownictwa zawodowego

Apteczka pierwszej pomocy

 

 

Program kursu pierwszej pomocy:

1. Wiadomości wstępne

Program:

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy

Łańcuch ratunkowy

Różnice anatomiczne i fizjologiczne u dzieci

Podział dzieci ze względu na wiek

Zasady komunikacji z dzieckiem

Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy

Ocena stanu poszkodowanego dziecka

Ocena przytomności

Udrożnienie dróg oddechowych

Ocena oddechu

Ocena oznak krążenia

Ocena oddechu

Wywiad

Ewakuacja

Wzywanie pomoc

2. Rany i obrażenia ciała

Program:

Zasady postępowania z ranami, opatrywanie ran

Postępowanie przy krwotoku z nosa

Obrażenia poszczególnych części ciała

Znaczenie czasu w urazach

Oparzenia

Porażenie prądem

3. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego

Program:

Definicja resuscytacji krążeniowo oddechowej

Pokaz postępowania z nieoddychającym dzieckiem

Pokaz postępowania z nieoddychającym niemowlęciem

Użycie AED

Ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dziec

4.Stany nagłe u dzieci

Program:

Gorączka

Odwodnienie

Napad drgawek

Astma oskrzelowa

Zatrucia

Cukrzyca

Zespół nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS)

Wstrząs

5.Wiadomości końcowe

Program:

Postępowanie w różnych sytuacjach

Pierwsza pomoc psychologiczna

Postępowanie z poszkodowanym agresywnym

 

Podsumowanie kursu

Rozdanie certyfikatów

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i prezentacji.

Szkolenie prowadzone jest przez instruktora – ratownika

Główny Specjalista ds.Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

Instruktor Pierwszej Pomocy FAI-PL 10173

Ratownik FACC 12 -PL 10002-1442

Szkolenie kończy się egzaminem i po jego zdaniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie

 

Termin: 20.06.2018
Godz: 9.00-14.00
Czas trwania: 5 godzin
Cena* (netto): 100 zł/os dorosła , DZIECI GRATIS  ( przy parze dorosły+ dziecko)
*dla klientów podpisujących stałą umowę , dla stałych klientów ZNIŻKI
Miejsce: 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Frycza-Modrzewskiego 20