Bezpieczeństwo w pracy
Pracodawcy muszą zapewnić fizyczne środowisko w miejscu pracy jest adekwatne i wygodne do wypełniania założonych zadań. W ten zakres wchodzi wentylacja ,  . . .