Absurdy tajemniczego RODO
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie w Polsce 25 maja 2018 roku. Wprowadza unijne przepisy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  . . .
Bezpieczeństwo w pracy
Pracodawcy muszą zapewnić fizyczne środowisko w miejscu pracy jest adekwatne i wygodne do wypełniania założonych zadań. W ten zakres wchodzi wentylacja ,  . . .