BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach – obowiązek BDO na fakturze

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadziła nowy obowiązek, zgodnie z którym podmioty wprowadzające na rynek m.in. produkty w opakowaniach muszą dokonać rejestracji do BDO. Uzyskany w wyniku tej rejestracji numer należy zamieścić na fakturze sprzedaży.

Czym jest rejestr BDO?

BDO to narzędzie, którego celem jest monitorowanie, czy nie dochodzi do nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami. Jego częścią jest rejestr BDO, czyli baza podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz zajmujących się gospodarowaniem odpadami. Rejestr został uruchomiony 24 stycznia 2018 r., ale dopiero teraz znalazł się w centrum uwagi przedsiębiorców. Wszystko dlatego, że jest on systematycznie rozbudowywany o kolejne moduły. W najbliższym czasie, a dokładniej od 1 stycznia 2020 r., uruchomione zostaną moduły ewidencji i sprawozdawczości.
W rezultacie przedsiębiorcy, którzy zostaną wpisani do rejestru, od początku przyszłego roku będą mogli prowadzić elektronicznie ewidencję i sprawozdawczość odpadów. Ma to spowodować, że kontrole rynku gospodarki odpadami będą efektywniejsze niż dotychczas.
Od strony formalnej rejestr BDO został uruchomiony przez Ministerstwo Środowiska. Prowadzony będzie jednak przez marszałków województw.

Zapraszamy do lektury

Zobacz więcej: https://cenabiznesu.pl/-bdo-czyli-baza-danych-o-produktach-i-opakowaniach-obowiazek-bdo-na-fakturze?fbclid=IwAR1JwoGDcwZVGNvEKGM3qX4H81HaUu27yv9zxArwdgNdGTOhoQTHwFmDgxk

 

 

więcej na stronie:
https://cenabiznesu.pl/-bdo-czyli-baza-danych-o-produktach-i-opakowaniach-obowiazek-bdo-na-fakturze?fbclid=IwAR1JwoGDcwZVGNvEKGM3qX4H81HaUu27yv9zxArwdgNdGTOhoQTHwFmDgxk