“Dzień Pracownika Służby BHP”

64 lata temu weszła w życie uchwała Prezydium Rządu nr 592 z dnia 1 sierpnia 1953 r. w sprawie zapewnienia postępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, która powoływała służbę bhp w zakładach pracy. W uchwale zobowiązano ministrów poszczególnych resortów przemysłu do utworzenia w ministerstwach samodzielnego stanowiska głównego inspektora bhp.
W dniu 19 września pracownicy służby bhp obchodzą swoje święto. Służba bhp to obowiązkowy, ważny element struktury organizacyjnej każdej firmy.
Jest ona wyspecjalizowaną i wyodrębnioną komórką w zakładzie pracy, firmie a do jej zadań należą m.in. organizacja działalności profilaktycznej i zapobiegającej zagrożeniom zawodowym. Bycie behapowcem, to nie tylko praca, to przede wszystkim pasja. Trzeba łączyć wiele umiejętności i zdolności, aby BHP stało się dziełem, a nie pustym sloganem.

My życzymy wszystkim pracownikom Służby BHP aby Wasza praca była dostrzegana i doceniana, abyście nadal czerpali z niej satysfakcję i wciąż inspirowali się do podejmowania nowych działań.

Dziękujemy naszym kolegom i koleżankom za działania edukacyjne, interwencyjne oraz za codzienny trud prowadzący do zwiększenia świadomości i bezpieczeństwa.