Dzień wolny za święto przypadające w sobotę w przepisach

W 2017 roku czeka nas jeden dzień ustawowo wolny od pracy, który wypada w sobotę. Czy pracodawca ma obowiązek oddać dzień wolny za święto przypadające w sobotę podwładnym? Jakie przepisy regulują oddawanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę? Odpowiadamy poniżej.

W 2017 roku w sobotę wypada jedno święto, mianowicie 11 listopada 2017 – Święto Niepodległości.

Dodatkowe wolne za święto przypadające w sobotę jest spowodowane tym, że dzień wolny nie może łączyć w sobie dwóch tytułów do uznania go za taki. Z tego powodu pracownikowi za święto przypadające w sobotę tj. w jego dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, należy zapewnić inny dzień wolny. Wyznaczając dzień wolny za święto przypadające w sobotę, należy pamiętać o jednej zasadzie. Otóż dzień wolny z tytułu takiego święta pracodawca powinien wyznaczyć w przyjętym u siebie okresie rozliczeniowym , z reguły miesięcznym .

 

Do 2012 roku miał zastosowanie art. 130 § 21 Kodeksu pracy, który mówił, że każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela nie obniża wymiaru pracy o osiem godzin.

Natomiast w październiku 2012 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wspomniany artykuł narusza zasadę równości i jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nierówność ta przejawia się w odmiennym traktowaniu pracowników, polegającym na tym, że liczba dni wolnych od pracy zależała od tego, który dzień tygodnia ustalił pracodawca jako dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Orzeczenie TK w tej sprawie stwierdza, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin.

Czy każdy pracownik otrzyma dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

Dodatkowe wolne z tytułu święta wypadającego w sobotę nie przysługuje pracownikom, którzy:

wykonują obowiązki wynikające ze stosunku pracy mniej niż 5 dni w tygodniu,

wykonują obowiązki wynikające ze stosunku pracy w sobotę i ten dzień jest ich przeciętnym dniem pracy – jeżeli jednak pracownik ma wolne w środę, to za święto wypadające w ten dzień pracodawca powinien mu udzielić dodatkowego dnia wolnego.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę a przebywanie na zwolnieniu chorobowym

 

Art. 130 § 3 kp mówi, że wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Zgodnie z tym artykułem pracownik, który korzysta ze zwolnienia chorobowego, ma prawo otrzymać dzień wolny od pracy, jeżeli ten sumuje się z dniem choroby.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę dla dla nauczycieli

Nauczyciela w tym przypadku obowiązuje Karta Nauczyciela (art. 42c ust. 3 i 4), która jasno stwierdza, że nauczyciel otrzyma dzień wolny lub wynagrodzenie za nie, jeśli pracował w tym dniu. Zatem pracownicy oświaty nie skorzystają z obniżenia tygodniowego wymiaru godzin, jeśli święto przypada w ich dzień wolny (np. w sobotę). Karta Nauczyciela nie przewiduje okresów rozliczeniowych, a to znaczy, że ustalony pięciodniowy tydzień pracy może ulec skróceniu wtedy, kiedy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto.

 

Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl