Energia elektryczna

Elektryczność stanowi jedno z najznakomitszych osiągnięć naukowych ludzkości. Umożliwiła nam nie tylko efektowne, wydajne oświetlanie i ogrzewanie budynków, ale i komunikację, przekazy radiowe i telewizyjne, wreszcie – rozwój elektroniki, informatyki, Internetu. Ponadto energia elektryczna wykorzystywana jest w przemyśle, gdzie zasila rozmaite ,maszyny i przyrządy. Nie sposób też nie docenić jej roli w transporcie.

Obecnie dąży się jak największego zelektryfikowania zabudowań mieszkalnych. Elektryfikacja domu to przede wszystkim wygoda, ale i odpowiedzialność, konieczność znajomości podstawowych praw rządzących siecią elektryczną, wreszcie, ryzyko awarii pociągające za sobą niemal całkowite odcięcie mieszkania od zdobyczy współczesnej cywilizacji. Na razie jednak nasze domy wyposażone są w urządzenia i sieci, które, przy znajomości podstawowych praw fizyki i zasad bezpieczeństwa, umożliwiają nam często samodzielna naprawę w przypadku mniej groźnych awarii.

Powszechne stosowanie energii elektrycznej we wszystkich dziedzinach techniki i w życiu codziennym niesie oprócz wielu korzyści również wiele zagrożeń, zarówno dla człowieka, jak i dla jego środowiska pracy i życia.

Niewłaściwie eksploatowane urządzenia elektryczne mogą powodować porażenia, awarie, pożary i wybuchy.

Prąd elektryczny użytkowy, wykorzystywany w mieszkaniach, biurach, warsztatach i sklepach, może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.

Nie wolno!!!
1. Myć włączonych do sieci odbiorników elektrycznych! Odbiorniki elektryczne czyścimy tylko odłączone od gniazdka i tylko lekko wilgotną szmatką!
2. Korzystać w wannie z szuszarki, lokówki i innych odbiorników podłączonych do gniazdka!
3. Wrzucać do wody lub polewać wodą odbiorników elektrycznych!
4. Korzystać z uszkodzonych odbiorników elektrycznych – np. z uszkodzoną obudową i bez obudowy!
5. Korzystać z urządzeń z uszkodzonym przewodem połączeniowym lub podłączonych do uszkodzonych przedłużaczy.
6. Wymieniać przepalonych bezpieczników na nowe o innych wartościach!
7. Pozostawiać bez nadzoru włączone urządzenia elektryczne np. roboty kuchenne, prodiże, silniki!
8. Samodzielnie naprawiać elementów instalacji elektrycznej – przewodów, puszek łączeniowych, gniazdek, wyłączników, przedłużaczy!

Jak postępować przy porażeniu prądem?

Pierwsza pomoc

Pierwszą czynnością jest natychmiastowe wyłączenie prądu i jak najszybsze przystąpienie do ratowania. Następnie, jeżeli jest możliwość, trzeba usunąć porażonego spod działania prądu. Należy zachować szczególną ostrożność przy dotykaniu przyrządów, oraz ciała porażonego. Jeśli porażony stracił przytomność natychmiast powinno zastosować się sztuczne oddychanie. Ważne jest też to, aby nie wlewać mu nic do ust, lecz okryć go ciepło i skierować go do szpitala.

Porażenia prądem

Przepływ prądu elektrycznego przez ciało człowieka może go oszołomić i wstrzymać proces oddychania, a nawet pracę serca. Oparzenia powstają zarówno wtedy, kiedy prąd wchodzi do ciała, jak i wówczas, kiedy je opuszcza spływając “do ziemi”. Prąd zmienny powoduje dodatkowo skurcze mięśni, co często uniemożliwia odrzucenie przewodu elektrycznego.

Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego

– wyłącz napięcie właściwego obwodu elektrycznego
– odciągnij porażonego od urządzenia pod napięciem odpowiednimi
narzędziami z suchego drewna lub tworzywa sztucznego
– gdy wyłączenie napięcia może spowodować upadek porażonego, ?zabezpiecz go przed tym
– po wyłączeniu napięcia upewnij się o jego braku za pomocą
wskaźnika napięcia

źródło: internet,