HACCP

Opracowujemy dokumentację HACCP i Dobrej Praktyki Higienicznej

Opracowujemy dokumentację ze szczegółowym określeniem wymagań dla danej firmy, jak również przygotowujemy Państwa pod względem praktycznym na prawidłowe jej prowadzenie. Obowiązek ten ciąży na wszystkich pracodawcach zajmujących się małą, średnią i dużą gastronomią.

Audyty, szkolenia, treningi prowadzimy na miejscu u klienta – wdrażając system zgodnie ze stanem faktycznym każdego lokalu.