Instrukcje stanowiskowe BHP

Czy posiadacie instrukcje stanowiskowe?
Obowiązek posiadania instrukcji BHP
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca ma obowiązek opracować i udostępnić pracownikom aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Każda maszyna, urządzenie bądź stanowisko pracy muszą być wyposażone w profesjonalne instrukcje bhp zawierające szereg informacji dotyczących bezpiecznego wykonywania pracy.
UWAGA: przy pracach biurowych również istnieje obowiązek posiadania takich instrukcji np.
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i wiele innych.
Skontaktuj się z nami a my dostarczymy Ci odpowiednie instrukcje!

Leave a Reply