KADRY, AKTA OSOBOWE

Zakres usług:

1. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA – od zatrudnienia do zwolnienia pracownika, w tym:

  • akta osobowe : przygotowywanie i prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy
  • sporządzanie pism w sprawach pracowniczych, tj. umów o pracę, aneksów do umów o pracę, zmiany warunków pracy i płacy, wypowiedzeń, pism rozwiązujących umowę o pracę bez wypowiedzenia, świadectw pracy oraz informacji zgodnie z art. 29 § 3 KP.
  • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi
  • nadzór nad badaniami lekarskimi i szkolenia BHP (bieżące monitorowanie), wystawianie skierowań na badania lekarskie
  • ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego i jego ewidencja
  • ustalenie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego
  • informowanie klienta o pojawiających się nowelizacjach przepisów wpływających na konieczność dokonywania określonych zmian w zakresie kadrowym

2. CZAS PRACY – prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, urlopów oraz innych zwolnień od pracy

3. SPORZĄDZANIE I UAKTUALNIANIE REGULAMINÓW: PRACY, WYNAGRADZANIA

4. BADANIA LEKARSKIE- organizacja badań i prowadzenie ewidencji kalendarza badań okresowych.