Legalizacja i badanie sprzętu gaśniczego

LEGALIZACJA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

BADANIE CIŚNIENIA W HYDRANTACH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

POMIARY SĄ KAŻDORAZOWO DOKUMENTOWANE PROTOKOŁAMI.