Szkolenia BHP

Pracodawca zgodnie z Kodeksem Pracy zobowiązany jest przeszkolić wszystkich nowo przyjętych pracowników z zakresu BHP. Szkolenie wstępne BHP są szkoleniami obowiązkowymi.

Pracodawca zatrudniający praktykantów bądź stażystów również zobowiązany jest przeszkolić pracowników z zakresu szkolenia wstępnego BHP. Szkolenia BHP przeprowadzane są przez specjalistów z branży BHP. Szkolenia wstępne BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy…()
Szkoleniu wstępnemu BHP podlegają:
• wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy,
• studenci odbywający u pracodawcy praktykę oraz
• uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. ( art. 237 § 1KP)
Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch części
Cześć pierwsza: szkolenie ogólne BHP: szkolenie to może przeprowadzić tylko osoba z uprawnieniami z zakresu BHP ( np. po studiach z zakresu BHP lub po ukończonych studiach podyplomowych). Szkolenie to również może przeprowadzić pracodawca pod warunkiem, że posiada odpowiednie szkolenie ( szkolenie upoważniające pracodawcę do szkolenia BHP UWAGA tylko wstępnego, nie szkolenia okresowego, trwa 64 godziny – jest to szkolenie BHP dla służby BHP)
Druga część szkolenia wstępnego: instruktaż stanowiskowy
Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest w danym miejscu pracy przez pracowników, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni tzn którzy posiadają szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami bądź szkolenie BHP dla pracodawców.
Pracodawca zatrudniający NAWET JEDNEGO pracownika MUSI posiadać szkolenie BHP dla pracodawców.
Celem wstępnych szkoleń BHP jest zaznajomienie pracownika z:
• podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy
• przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie
• zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku ( § 9 ust. 1 rozporządzenia szkoleniowego ).
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług oraz na szkolenia, które prowadzone są przez Specjalistów ds. BHP i PPOŻ