Ochrona Przeciwpożarowa

Zapewne każdy z nas kiedyś miał do czynienia z tym zdarzeniem.Pożar bo o nim mowa,powstaje przede wszystkim tam, gdzie ochrona przeciwpożarowa nie jest należycie zorganizowana i gdzie nie przestrzega się elementarnych zasad użytkowania budynku i otaczającego go terenu.
Na naszego e-maila zostało wysłane zapytanie dotyczące drzwi przeciwpożarowych. Poniżej odpowiedź. A jeśli ktoś z Państwa będzie miał więcej pytań zapraszamy do kontaktu z nami. Odpowiedzi udzielimy również podczas organizowanego przez nas szkolenia na temat Ochrony P/Poż , które odbędzie się 17 maja 2017. Szczegóły szkolenia zostaną podane bliżej tego terminu.

Drzwi przeciwpożarowe na ogół pełnią rolę oddzielenia przeciwpożarowego o wymaganej klasie odporności ogniowej. Drzwi, które pełnią tą rolę (np. drzwi między halą produkcyjną a biurem) powinny być oznakowane “Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać!”. Pozostałe drzwi niepełniące tej roli nie muszą być oznakowane w ten sposób. Stosowanie znaku pchać /ciągnąć jest obowiązkowe przy drzwiach ewakuacyjnych, zalecane – przy innych. Ważne jest, aby wszystkie drzwi, które są drzwiami ewakuacyjnymi były odpowiednio oznakowane.
Uzasadnienie
Znaki dotyczące ewakuacji i np. oznaczenie otwierania drzwi przez pociągnięcie lub pchnięcie, muszą być zgodne z Polską Normą PN-N-01256-5 – Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. W normie ustalono zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i pożarowych oraz podano przykłady (rysunkowe) oznakowania dróg ewakuacyjnych
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 9, § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), drzwi, które pełnią rolę oddzielenia przeciwpożarowego są urządzeniem przeciwpożarowym i powinny być poddawane przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym.
Każde drzwi o deklarowanej klasie odporności ogniowej powinny być oznakowane tabliczką, w sposób umożliwiający identyfikację drzwi po pożarze. Tabliczka powinna być mocowana na boku czołowym stojaka przyzawiasowego ościeżnicy, prostopadłym do płaszczyzny skrzydła lub do boku czołowego przyzawiasowego skrzydła, w górnej jego części. Tabliczka powinna posiadać co najmniej takie dane, jak: nazwę producenta, nazwę i symbol wyrobu, klasę odporności ogniowej, numer Aprobaty Technicznej i rok produkcji.
Info: Serwis BHP.