Pakiety Usług

pakiet

      STANDARD

×

 1. KADRY:
  • Przygotowywanie akt osobowych pracowników
 2. Nadzór BHP w tym:
  • Szkolenia BHP dla wszystkich pracowników
Zamów
Pakiet

      PLUS

×

 1. KADRY:
  • przygotowywanie akt osobowych pracowników
  • ewidencja czasu pracy
  • regulaminy
 2. Nadzór BHP w tym:
  • Szkolenia BHP dla wszystkich pracowników i pracodawców
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  • Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach
  • Przegląd stanowisk pracy
  • Opracowanie instrukcji BHP
  • Szkolenia z pierwszej pomocy
Zamów
Pakiet

      PREMIUM

×

 1. KADRY:
  • przygotowywanie akt osobowych pracowników
  • ewidencja czasu pracy
  • regulaminy
 2. Nadzór BHP w tym:
  • Szkolenia BHP dla wszystkich pracowników i pracodawców
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  • Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach
  • Przegląd stanowisk pracy
  • Opracowanie instrukcji BHP
 3. Ochrona środowiska, w tym:
  • Sprawozdania środowiskowe: naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
  • Ewidencja odpadów
 4. Inne (w zależności od specyfiki firmy)
  • Przygotowanie dokumentacji HACCP
  • Szkolenia z pierwszej pomocy
  • p.poż, w tym przegląd gaśnic
  • pomiary instalacji elektrycznej + oświetlenie
Zamów