SZKOLENIA BHP

Szkolenia BHP. Obowiązek odbycia szkolenia okresowego mają:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
  • pracownicy administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co ile szkolenie okresowe?

  • nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na robotniczych, przeprowadza się je w formie instruktażu;
  • nie rzadziej niż raz w roku – szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,
  • nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego
  • nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

 

Skontaktuj się z nami już teraz:

Impero ul.Frycza‑Modrzewskiego 20, 43‑300 Bielsko-Biała, tel. 502 – 574 – 378

Maksymalna ilość osób na szkoleniu 80

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistów z wybranych dziedzin – organizujemy również szkolenia z udziałem PIP, Straży pożarnej, ITD, UDT i wielu innych.
Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.
Szkolenie kończy się egzaminem i po jego zdaniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie.
Szkolenia mogą odbywać się  u klienta  jak również u nas  w firmie – posiadamy dwie sale szkoleniowe bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne.