SZKOLENIA - PIERWSZA POMOC

KURSY PODSTAWOWEJ PIERWSZEJ POMOCY dla pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w miejscu pracy.

Art. 209 1. § 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.
§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

Program szkolenia obejmuje:

 • pierwszą pomoc,
 • zasady opatrywania ran,
 • zakładanie unieruchomień,
 • postępowanie w urazach kręgosłupa,
 • obrażenia mnogie,
 • ocena stanu przytomności,
 • ocena najważniejszych odruchów i reakcji,
 • udrażnianie dróg oddechowych,
 • zewnętrzny masaż serca,
 • cykl resuscytacji,
 • inne stany zagrożenia życia:
  • uduszenie,
  • porażenie prądem elektrycznym,
  • oparzenia,
  • pokąsania,
 • pomoc doraźna u osób z krwotokiem,
 • raną, urazem głowy, klatki piersiowej, brzucha,
 • informacje o apteczkach,

Maksymalna ilość jednej grupy to 15 osób.
Szkolenie prowadzone jest przez instruktora – ratownika.
Szkolenie kończy się egzaminem i po jego zdaniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie.
Szkolimy zarówno u klienta jak również u nas w firmie – posiadamy dwie sale szkoleniowe bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne.