Organizacja czasu pracy

Wykład motywacyjny z coachem ACSTH- Motywacja zespołu do działania

 

Tematy szkolenia:

nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania

dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy

nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu

poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem

wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem

 

Głównym celem szkolenia jest :

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy

Podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i organizowania pracy (swojej, ale też i podległych pracowników)

 

W programie szkolenia Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy m.in.:

Autodiagnoza zarządzania czasem – diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu

Reguły zarządzania czasem

Złodzieje czasu – pochłaniacze czasu, przerywacze pracy

Przyczyny i metody walki z odkładaniem zadań na później

Delegowanie zadań

Narzędzia pomocne w zarządzaniu sobą w czasie

 

Prowadząca: 

Maria Bogunia

Certyfikowany Coach ICF
Coach ACSTH
Ekspert ds. Kreowania Wizerunku

 

Termin: 12.10.2022

Godz.:  9.00-13.00

Czas trwania: 4 godziny

Cena* (netto): 200 zł/os

*dla firm podpisujących stałą umowę , dla stałych  klientów zniżki

Miejsce: 43-300 Bielsko-Biała,

ul. Frycza-Modrzewskiego 20