Organizacja czasu pracy

Wykład motywacyjny z coachem ACSTH- Motywacja zespołu do działania

 

Tematy szkolenia:

nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania

dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy

nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu

poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem

wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem

 

W programie szkolenia:

autodiagnoza zarządzania czasem – diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu

reguły zarządzania czasem

złodzieje czasu – pochłaniacze czasu, przerywacze pracy

przyczyny i metody walki z odkładaniem zadań na później

delegowanie zadań

narzędzia pomocne w zarządzaniu sobą w czasie

 

Głównym celem szkolenia jest:

zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy

podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i organizowania pracy (swojej, ale też i podległych pracowników)

 

Prowadząca wykład i zajęcia

 

Maria Lachowicz-Bogunia

Certyfikowany Coach ICF
Coach ACSTH
Ekspert ds. Kreowania Wizerunku

 

Termin: 22.09.2022

Godz:  9.00-13.00

Czas trwania:  4 godziny

Cena* (netto): 200 zł/os

*dla firm podpisujących stałą umowę , dla stałych  klientów zniżki

Miejsce: 43-300 Bielsko-Biała ul. Frycza-Modrzewskiego 20