Pierwsza pomoc

KURSY PODSTAWOWEJ PIERWSZEJ POMOCY DLA PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY W MIEJSCU PRACY.
Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i prezentacji.

 

Program szkolenia obejmuje:
Pierwsza pomoc – organizacja i zasady, procedury
– Aspekt prawny pierwszej pomocy: prawo karne, prawo cywilne
– Rozpoznawanie stanów zagrożenia zdrowia i życia. Ocena stanu przytomności
– Łańcuch ratunkowy: omdlenia, udar cieplny, udar słoneczny, hipotermia
– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zewnętrzny masaż serca. Ćwiczenia na manekinach
– Krwotoki z uwzględnieniem rodzaju ran i urazów wewnętrznych.
– Urazy termiczne i chemiczne, porażenia prądem
– Postępowanie w urazach kręgosłupa
– Ugryzienia, ukąszenia, użądlenia, zatrucia
– Urazy kostno-stawowe
– Oparzenia
– Ciała obce w organizmie, zadławienia
– Apteczka pierwszej pomocy
Szkolenie prowadzone jest przez instruktora – ratownika.
Szkolenie kończy się egzaminem i po jego zdaniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie

 

Prowadzący : 

Tomasz Tobiasz

Instruktor Pierwszej Pomocy

Ratownik

 

Termin: 31.03.2022
Godz: 9.00-14.00
Czas trwania: 5 godzin
Cena* (netto): 150 zł/os
*dla firm podpisujących stałą umowę , dla stałych klientów zniżki
Miejsce: 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Frycza-Modrzewskiego 20