Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów, rodziców i DZIECI

Czy moje troskliwi opiekunowie, jesteśmy przygotowani do zrobienia w czasie maksymalnego stresu, gdy tylko dzieci ulegają wypadkom?

To jest zawsze chwila, jedna, ważąca na całym życiu chwila. Nie mogę zagrać w poradniki, szukać informacji w internecie. Musisz się wcześniej, jak pomóc dziecku, gdyby nagle uległo wypadkowi.

Sama teoria nie wystarczy – wypadek z utratą krążenia daje tylko 4 minuty na wymaganą reanimację. W tym czasie zareaguj na kogoś znajdującego się w pobliżu – mama, tata, opiekunka, pracownik szkoły.

Najczęściej, bez żadnych umiejętności, akcja ratunkowej nie przystępuj nikt. Zapraszamy na kurs, na który otrzymasz pierwszą pomoc również dla dzieciom.

 

Szkolenia z tej dziedziny, które mogą zostać objęte najlepszymi decyzjami i najcenniejszej ze wszystkich inwestycji.

Czas trwania: 4-5 h Grupa wiekowa: od 4 lat

 

 

 

KURSY PODSTAWOWEJ PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI, OPIEKUNÓW, PEDAGOGÓW, RODZICÓW ORAZ DZIECI

 

WARSZTATY EDUKACYJNE

Bardzo ważne jest wprowadzenie do pracy z pierwszą pomocą i oswojenie jej z najmłodszych, kiedy dorosła, nie trzeba się bać Dołącz pierwszą pomoc.

Wspólne warsztaty dla Ciebie pierwszy, wspólny krok w nauce pierwszej pomocy.

Zdobądź umiejętności podstawowych w zakresie opieki nad dziećmi i bezdzietny czas spędzony razem.

 

Warsztaty podzielone na 3 strefie:

Strefa dziecka

Strefa opiekuna

Strefa wspólne zajęcia

 

Strefa dziecka:

Niebezpieczeństwo w domu

Nauka wybierania numeru 112 na prawdziwym telefonie

Sytuacje, w których trzeba wezwać pogotowie

Wzywanie pogotowia ratunkowego, rozmowa z dyspozytorem

Sytuacje, w których trzeba wezwać pogotowie

Sytuacje, w których NIE trzeba wzywać pogotowia

Sprawdzane działania życiowych

Opatrywanie rannego (plastry i bandaże)

Krótkie rysowanie lub kolorowanie, konkurs

Bezpieczeństwo poza domem

Bądź na bieżąco – jak działa odblask

Istotna rola pasów bezpieczeństwa

Jak się odbywają podczas wypadku samochodowego

 

Strefa opiekuna:

Postępowanie na miejscu przypadkowym

Sprawdzanie opinii

Udrażnianie dróg oddechowych

Sprawdzanie oddechu i oznak krążenia

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i niemowląt – ćwiczenia na fantomach

Zadławienia

Zatrucia

Drgawki, atak padaczki

Wzywanie ratownictwa de

Apteczka pierwszej pomocy

 

 

Program kursu pierwszej pomocy:

1. Wiadomości wstępne

Program:

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy

Łańcuch ratunkowy

Różnice anatomiczne i fizjologiczne u dzieci

Podział dzieci ze względu na wiek

Zasady komunikacji z dzieckiem

Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy

Ocena stanu poszkodowanego dziecka

Ocena przytomności

Udrożnienie dróg oddechowych

Ocena oddechu

Ocena oznak krążenia

Ocena oddechu

Wywiad

Ewakuacja

Wzywanie pomoc

2. Rany i obrażenia ciała

Program:

Zasady postępowania z ranami, opatrywanie ran

Postępowanie przy krwotoku z nosa

Obrażenia części ciała

Znaczenie czasu w urazach

Oparzenia

Porażenie prądem

3. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci z przenoszonymi defibrylatorem F.

Program:

Definicja resuscytacji krążeniowo oddechowej

Pokaż postępowanie z nieoddychającym dziecko

Pokaż postępowanie z nieoddychającym niemowlęciem

Użycie AED

Ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dziec

4.Stany nagłe u dzieci

Program:

Gorączka

Odwodnienie

Napad drgawek

Astma oskrzelowa

Zatrucia

Cukrzyca

Zespół nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS)

Wstrząs

5.Wiadomości końcowe

Program:

Postępowanie w różnych sytuacjach

Pierwsza pomoc psychologiczna

Postępowanie z poszkodowanym agresywnym

 

Podsumowanie kursu

Rozdanie certyfikatów

Zajęcia w formie wykładów, ćwiczenia i prezentacja.

Szkolenie to jest przez instruktor – ratownika

Główny Specjalista ds.Bezpieczeństwo i Higieny Pracy

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

Instruktor Pierwszej Pomocy FAI-PL 10173

Ratownik FACC 12 -PL 10002-1442

Szkolenie kończy się egzaminem i po jego zdaniu uczestnika otrzymuje zaświadczenie

 

Termin:   12.09.2022
Godz: 9.00-14.00
Czas trwania: 5 godzin
Cena * (netto): 100 zł / os dorosła, DZIECI GRATIS   (Przy parze dorosły Dziecko +)
* dla Klientów podpisujących Stała umowę, dla stałych Klientów ZNIŻKI
Miejsce: 43 – 300 Bielsko-Biała, ul. Frycza-Modrzewskiego 20