Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.Podstawy PPOŻ

Szkolenie kierowane jest do:

pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi,
urzędami, spółdzielniami , innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu:
• oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
• kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
• ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą
Opis szkolenia:
1. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń;
2. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
3.Gaszenie pożarów i ewakuacja pracowników.

– Podstawy prawne ochrony ppoż

– Warunki powstania pożaru, grupy pożarów oraz zapobieganie pożarom

– Sposoby alarmowania i ostrzegania o powstaniu pożaru i innego zagrożenia

– Sposoby postępowania przy zaistnieniu pożaru lub innych zagrożeń

– Zasady bezpiecznej ewakuacji i drogi ewakuacyjne

– Znaki bezpieczeństwa i ewakuacyjne

– Podręczny sprzęt gaśniczy: rodzaje i sposoby użycia.

 

Prowadzący : 

mgr Tomasz Tobiasz

Główny Specjalista ds.Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

Instruktor Pierwszej Pomocy , Ratownik

 

mgr Magdalena Czyżewska

Specjalista ds.Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Specjalista ds.kadr

 

Termin:  27.10.2022
Godz.: 9.00-14.00
Czas trwania: 5 godzin
Cena* (netto): 250 zł/os
*dla firm podpisujących stałą umowę , dla stałych klientów zniżki
Miejsce: 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Frycza-Modrzewskiego 20