Umowa lojalnościowa a zakaz konkurencji.

Jeżeli szef obawia się, że pracownik wyniesie z firmy dane albo wyjawi inne tajemnice, podsuwa mu lojalkę do podpisania. Tłumaczymy, czym jest taka umowa.

Z życia wzięte, przykład numer jeden: nauczyciel akademicki ze stopniem magistra jest zatrudniony na prywatnej uczelni. W tym samym dniu, gdy podpisywał umowę o pracę, wręczono mu także do podpisania umowę lojalnościową, o tzw. zakazie świadczenia pracy dla konkurencji. To znaczy: wykładowca, tak długo, jak będzie pracował dla wspomnianej szkoły wyższej, nie może podjąć zatrudnienia na innej uczelni, kształcącej w takich samych lub podobnych kierunkach. Nie może również zatrudnić się w innej szkole wyższej w ciągu 3 lat po zakończeniu współpracy ze szkołą, w której obecnie wykłada. W ten sposób macierzysta uczenia asekuruje się. Zapłaciła ponad 11 tysięcy złotych za szkolenia nauczyciela.

Jak ją zerwać?: Umowa lojalnościowa

Drugi przypadek: przedstawiciel handlowy pracuje w branży medycznej. Zanim przyjęto go do korporacji, musiał zgodzić się na podpisanie lojalki. W jego sytuacji zakaz konkurencji wynosi przez cały okres pracy w tej firmie, ale także 5 lat po zakończeniu pracy. To dlatego, że – gdyby zmienił firmę, ale nie zmieniłby branży – zachodziłoby niebezpieczeństwo, że bazę swoich dotychczasowych klientów przeniósłby do nowej pracy. Firma w niego zainwestowała: opłaciła studia podyplomowe pracownikowi. Teraz chce czerpać z tego korzyści. Zatrudniony musi je niejako odpracować.

Zakaz konkurencji
Umowy lojalnościowe, a co za nimi idzie, zakazy konkurencji w obecnych czasach nie należą do rzadkości. Takie zapisy coraz częściej pojawiają się w handlu, branży ubezpieczeniowej, szkolnictwie (sektor niepubliczny) czy usługach. W polskim (i europejskim) prawie występuje coś takiego, jak zasada wolności pracy. Ta oznacza natomiast, że każdy pracownik sam decyduje o tym, czy podejmie drugą lub kolejną pracę, zależnie od tego, jakim czasem wolnym dysponuje. W takim przypadku jednak chodzi o dowolną pracę, ale nie stanowiącą konkurencji. Przykładowo: fryzjerka może po godzinach dorabiać sobie w innym salonie jako manikiurzystka. Stróż nocny w dzień może zajmować się kolportażem gazetek reklamowych. Szatniarka może 2-3 razy w tygodniu dorabiać sobie, sprzątając biura.

Podejmowanie działalności konkurencyjnej zazwyczaj jest zabronione – i to coraz częściej – na piśmie. Taki swoisty dodatkowy zapis obowiązuje zazwyczaj w przypadku pracowników mających np. dostęp do danych finansowych czy informacji niejawnych lub innych, których ujawnienie mogłoby skutkować szkodą dla przedsiębiorstwa. Jeżeli pracownik nie zastosuje się do zachowania tajemnicy, a więc nie będzie lojalny wobec pracodawcy, i świadomie ujawni istotne dane, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, gdy mu się to udowodni. Firmy stosują nawet kary umowne za świadome złamanie lub naruszenie zasad lojalnościowych. Udowodnienie winy pracownika i jego działanie na szkodę firmy jest trudne. Nie da się określić precyzyjnie, ile np. firma macierzysta straciła na tym, że były pracownik odszedł do przedsiębiorstwa konkurencyjnego i podebrał jej dotychczasowych klientów.

Czasokres, czyli co to takiego
W lojalce musi znaleźć się informacja o tzw. czasokresie, na jaki zostaje ustalony zakaz konkurencji, czyli czy – a jeśli tak, to na jak długo – po zakończeniu stosunku pracy dany pracownik nie ma prawa podjąć zatrudnienia w przedsiębiorstwie konkurencyjnym. Terytorium również powinno zostać określone, a więc, czy np. przedstawiciela handlowego zakaz obowiązuje np. tylko w sklepach oraz punktach, w których sprzedawał towar, będąc zatrudnionym w macierzystej firmie (chodzi o bazę dotychczasowych klientów), czy też w całej branży. Terytorium odnosi się do obszaru na wyznaczonym terenie miasta, województwa, regionu, czy np. zakazu konkurencji w całej Polsce.

Płaca dla byłego pracownika
Przedsiębiorstwa niekiedy wolą zapłacić swojemu byłemu już pracownikowi niż pozwolić, żeby ten rozpoczął pracę u konkurencji. To znaczy: gdy pracownik odejdzie z danej firmy, jeszcze np. przez 3 lata firma macierzysta co miesiąc wypłaca mu np. 30 procent pensji (stawka wcześniej ustalona), jaką otrzymywał on będąc jeszcze zatrudnionym na etacie. Kwota ta stanowi niejako rekompensatę za to, że pracownik nie zgodzi się pracować w firmie konkurencyjnej i oczekuje w domu na to, aż termin minie albo pracuje, ale w innym zawodzie i w innej branży.

Warto też wiedzieć: Podpisałeś zakaz konkurencji

Gdy natomiast pracodawca, mimo że zobowiązał się do wypłaty odszkodowania z tytułu ustanowienia zakazu konkurencji w trakcie trwania umowy o pracę czy też po jej ustaniu, nie wypłaca obiecanej kwoty, pracownik nie pozostaje na przegranej pozycji. Może bowiem wystąpić do sądu o wypłatę zaległych zapłat odszkodowania wraz z odsetkami.

Dwie firmy, a pracownik jeden
Inaczej sprawa ma się, gdy dana osoba jest zatrudniona w jednej firmie, podejmuje pracę w drugiej i właśnie ta druga zamierza wręczyć mu lojalkę do podpisania. Tak bywa, chociaż druga firma jest świadoma, że nie stanowi jedynego miejsca pracy dla pracownika. Wówczas klauzula o zakazie nie może dotyczyć przeszłości. Jej zapisy odnoszą się do teraźniejszości lub teraźniejszości oraz przyszłości. To oznacza natomiast, że lojalka nie obowiązuje wstecz, czyli nie dotyczy wykonywania pracy na rzecz pierwszego pracodawcy.

źródło: http://www.regiopraca.pl