WODA NA UPAŁY, CZYLI CO POWINIEN WIEDZIEĆ PRACODAWCA

Napoje dla pracowników
Pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje w czasie upałów. Napoje mają zapobiegać odwodnieniu organizmu i jego przegrzaniu. Jest to szczególnie ważne w czasie upalnego lata.

Pracodawcy mają obowiązek ograniczać szkodliwe oddziaływanie wysokich temperatur i silnego promieniowania słonecznego na pracowników. Pracodawca musi dostarczyć pracownikom zimne napoje, jeśli temperatura na otwartej przestrzeni przekracza 25o C albo 28o C na stanowisku pracy w pomieszczeniu.

Napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie, w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników.

Jeśli pracodawca nie dostarczy pracownikom podczas upału zimnych napojów, może narazić się na karę grzywny.

Napoje przez cały rok
Pracodawcę musi zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie napoje, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaj i temperatura napoi powinna być dostosowane do warunków pracy.

Napoje należą się pracownikom zatrudnionym:

w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25o C,
w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10o C lub powyżej 25o C,
przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28o C.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279)
źródło: kadry.infor.pl