Wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta

Pracownikowi, który wykonywał pracę w niedzielę pracodawca jest obowiązany zapewnić dzień wolny w okresie 6 dni przed lub po takiej niedzieli, jeżeli nie jest możliwe wykorzystania dnia wolnego w tym terminie okres wydłuża się do końca okresu rozliczeniowego.
Pracownikowi, który wykonywał pracę w święto pracodawca jest obowiązany zapewnić dzień wolny w końca okresu rozliczeniowego, jeśli nie jest to możliwe – pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w święto.
Jeżeli w niedziele lub święto pracujemy powyżej 8 godzin to mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi, które są rekompensowane poprzez dzień wolny lub jako dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli dzień wolny nie zostanie udzielony do końca okresu rozliczeniowego – to dodatek do wynagrodzenia wynosi 100% za każdą godzinę pracy w niedziele czy święto.