Zaległy urlop tylko do końca września

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego za poprzedni rok najpóźniej do 30 września. Nieudzielenie zaległego urlopu w tym terminie grozi pracodawcy grzywną w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.

Warunek udzielenia urlopu zaległego do końca września będzie spełniony, jeżeli pracownik rozpocznie wykorzystywanie go we wrześniu. Przepisy określają bowiem, że pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu zaległego najpóźniej do 30 września (art. 168 Kodeksu pracy). Pracownik nie musi więc wykorzystać do końca września całego zaległego urlopu.

Zaległego urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tak samo jak zwykłego urlopu wypoczynkowego, czyli tylko na dni pracy danego pracownika. Urlop wypoczynkowy przeliczamy na godziny, przyjmując, że 1 dzień urlopu to 8 godzin pracy (art. 1542 § 2 Kodeksu pracy).

Czytaj więcej na IFK Platformie Księgowych i Kadrowych w artykule: “Pracodawca musi udzielić urlopu zaległego do 30 września”

http://inforfk.pl/katalogi/artykuly/tresc,k00,po,I78.2013.018.000003100,Pracodawca-musi-udzielic-urlopu-zaleglego-do-30-wrzesnia.html?pozycja=22&str=5&sort=du&order=

Źródło: inforkf.pl