Zima w pracy

 

Pracownikom wykonującym pracę na dworze w okresie zimowym, czyli od 1 listopada do 31 marca, należy zapewnić odpowiednią odzież chroniącą przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Przy wyborze takiej odzieży powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na cenę ale również na jakość jej wykonania i wygodę użytkowania oraz dodatkowe funkcje i elementy.Te dodatkowe parametry gwarantują dłuższy okres używania, a zatem brak potrzeby szybkiej wymiany i nowych kosztów. Odzież robocza BHP to podstawowy środek ochrony bezpośredniej Zachowanie komfortu i bezpieczeństwa podczas pracy to podstawa Na jakich zasadach pracownik korzysta z odzieży roboczej

Przepisy kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej. W wielu zawodach odzież ta zabezpiecza przed urazami mechanicznymi, zabrudzeniami ciała, zapewnia czystość i estetykę, a przede wszystkim chroni zdrowie pracownika. Trudno bowiem wyobrazić sobie pracę chociażby w szpitalu, straży pożarnej czy zakładzie chemicznym bez odpowiedniej ochrony